Rhybudd Tywydd/Weather Update

Published: 02 November 2023

Rhybudd Tywydd

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm yn Sir y Fflint o 6pm nos Fercher, 1 Tachwedd nes hanner nos, nos Iau, 2 Tachwedd.

Os ydych yn bryderus am lifogydd yn eich ardal, ffoniwch y Llinell Llifogydd ar 0345 988 1188 neu ffoniwch ni ar 01352 701234.

Byddwch yn ymwybodol bod ein llinellau ffôn yn brysur iawn oherwydd y tywydd garw. Os nad yw eich galwad yn un brys, ffoniwch eto, neu ewch i’r porth ar-lein.

Weather Update

The Met Office has issued a yellow weather warning for heavy rain in Flintshire from 6pm on Wednesday, November 1 until midnight on Thursday, November 2.

If you're concerned about flooding in your area, call Floodline on 0345 988 1188 or call us on 01352 701234.

Please be aware that our phone lines are extremely busy due to the weather. If your call is not urgent please call back at another time or visit our online portal.

Mwy o wybodaeth/More Information